Πυρφόρος shell eco marathon

If you are interested in actively participating in our efforts, please contact us.

BECOME A SPONSOR

Our sponsors

People who have believed in our team and provided their support, giving us the opportunity to achieve our goals and represent the National Technical University of Athens and Greece as well.

Thank you for your contribution!

Sponsors 2017

 • emp 120x120
 • PP-Mythical Peloponnese 120x120
 • raycap120x120
 • B&T 120x120
 • aegean
 • attica 120x120 2015
 • ABB 120x120
 • iccs
 • baxevanis moto 120x120
 • Eurocircuits 120x120
 • Get3D 120x120
 • GSRT 120x120
 • koutsodontis 120x120
 • neostick 120x120
 • TEXNOMAT 120x120
 • thenamaris 120x120
 • KAPE 120x120

Sponsors 2016

 • emp 120x120
 • PP-Mythical Peloponnese 120x120
 • raycap120x120
 • logo maxled 120x120
 • aegean
 • attica 120x120 2015
 • SIMMETRIA 120x120
 • iccs

Sponsors 2015

 • emp 120x120
 • aegean
 • deddhe 120x120
 • elval 120x120
 • iccs
 • attica 120x120 2015
 • skf 120x120

Sponsors 2014

 • emp 120x120
 • bms
 • kbs 120x120
 • aegean
 • attica bank
 • iccs

Sponsors 2013

 • opap 120x120
 • bms
 • attica bank
 • avs 120x120
 • fibermax 120x120
 • heliev 120x120
 • gac 120x120
 • hay 120x120

Sponsors 2012

 • opap 120x120
 • attica bank
 • heliev 120x120

Sponsors 2011

 • aegean
 • ginis 120x120
 • laskaris 120x120

Sponsors 2010

 • shell 120x120
 • heliev 120x120
 • gr 120x120
 • chevrolet 120x120
 • terna 120x120
 • tropical 120x120
 • drive 120x120
 • laskaris 120x120

Sponsors 2009

 • shell 120x120
 • gr 120x120
 • heliev 120x120
 • tropical 120x120If you are interested in actively participating in our efforts, please contact us.

BECOME A SPONSOR

Contact Us