Προμηθέας shell eco marathon

Ο θεσμός του Shell Eco Marathon

Η διάνυση της μεγαλύτερης απόστασης καταναλίσκοντας τη μικρότερη δυνατή ποσότητα καυσίμου αποτελεί την πρόκληση της Shell προς τους μαθητές και τους δασκάλους τους.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις συμμετοχές της ομάδας μας στο θεσμό του Shell Eco Marathon

Eco Marathon 2012

Βίντεο

Επικοινωνήστε μαζί μας